středa 28. listopadu 2018

Podzim u mladých hasičů
BRANNÝ ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI MLADÝCH HASIČŮ HEŘMANOVA HUŤ
Novou sezónu 2018/2019 zahájili mladí hasiči účastí na závodech v Heřmanově Huti 6. října 2018. Na trase branného závodu děti splnily úkoly na 11 stanovištích a prokázaly své znalosti zdravovědy, požární techniky i zvířat a rostlin. Nechyběly ani dovednostní disciplíny, při kterých děti provedly požární útok či uvázaly uzle a střílely ze vzduchovky. Závodu se celkem ve všech věkových kategoriích zúčastnilo 27 družstev mladých hasičů. Naše družstva se umístila na 7. místě v kategorii starších dětí, na 3. a 4. místě v kategorii dětí mladších a na 1. místě v kategorii přípravka. 

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V HORNÍ BĚLÉ
13. října se čtyři družstva z našeho kolektivu zúčastnila závodu požárnické všestrannosti, což je první část celoroční hry Plamen. Letos byla trasa připravena v obci Horní Bělá. 

Mladí hasiči soutěžili ve štafetě požárních dvojic a následně se vydali na 3 kilometry dlouhou trať. Na šesti stanovištích je čekala střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, zdravověda, lezení na laně, práce s mapou a buzolou i zkouška ze znalostí požární ochrany. 

Tlučenská družstva se umístila na 13., 20. a 21. místě v kategorii mladších dětí a na 11. místě v kategorii dětí starších. O výsledném pořadí ročníku 2018/ 2019 rozhodnou teprve výkony, které děti předvedou v květnu a o kterých budeme také informovat.


Z POHÁDKY DO POHÁDKY V BOLEVCI
Ani 21. října jsme nezaháleli a vyjeli jsme na závody do sousedního okresu Plzeň-jih. Specialitou bolevecké soutěže jsou rozhodčí převlečení za pohádkové bytosti.

Na trati v Bolevci se mladí hasiči utkali jak s disciplínami, které dobře znají z domácích soutěží, tak s dalšími netradičními úkoly. Děti poznávaly nářadí i postavy z večerníčků, druhy ohnišť nebo štafetově vázaly uzle. 

Mladší děti obsadily 6. a 13. místo a starší družstva se umístila na 6. a 19. místě. 

Jitka Holá

foto: Jitka Holá, Markéta Špachmannová

Žádné komentáře: