pondělí 25. února 2019

Mladí hasiči nezaháleli ani v zimě


MIKULÁŠSKÁ STŘELBA NA ČERTA 
Poslední soutěží roku 2018 byla pro naše mladé hasiče soutěž v Ledcích. Jelikož se tato soutěž, která je zařazená do cyklu okresních soutěží, koná každoročně na začátku prosince, hlavním maskotem je čert, kterého najdeme v Ledcích i na střeleckých terčích.

Na ledecké soutěži 2. prosince se děti snažily nasbírat co nejvyšší počet bodů ve střelbě z luku, vzduchovky a foukačky. Naše starší družstvo obsadilo 17. místo, děti v mladší kategorii se umístily na 14., 15. a 23. místě.

MIKULÁŠ A DIVADLO 
6. prosince navštívili Mikuláš, anděl a čerti i naši hasičskou zbrojnici. Po příslibu dobrého chování v novém roce děti dostaly také balíčky se sladkostmi a drobnými dárky.

Mikulášská návštěva byla letos spojena s divadelním představením v podání pana Pešavy, tentokrát na motivy známé pohádky O dvanácti měsíčcích.
  
VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Poslední schůzka před vánočními svátky se konala 17. prosince. Děti si užily mini diskotéku i občerstvení. Nezapomněly si ani předat dárečky a rozbalily také společný dárek, který předčasně dostaly od Ježíška – novou ruční džberovou stříkačku. Tento dárek mladí hasiči hojně využijí na soutěžích i trénincích v novém roce.

Jitka Holá

Žádné komentáře: