čtvrtek 20. června 2019

Co se děje v mysliveckém kroužku?


Myslivost a příroda celkově je krásná, proto bychom se měli snažit ji udržet alespoň v takovém stavu, v jakém ji máme. To vše se snažíme dětem v našem mysliveckém kroužku vysvětlit a hravou formou je naučit. S dětmi se staráme o napajedlo, krmelec, snažíme se udržovat přírodu bez odpadků a děláme různé jiné činnosti. Také si každý vysadil sazenici borovice, kterou má možnost pozorovat, jak se z ní stává plnohodnotný strom.  

Jelikož do přírody patří i včely, navštívili jsme Sofronku, kde nás správce pan Miloš Hanus provedl a velmi pěkně vysvětlil vše o včelkách. Děti se dozvěděly velmi zajímavé věci, soutěžily o drobné ceny a za odměnu si odnesly domů svíčku, kterou vlastní rukou stočily.

Na závěr letošních schůzek plánujeme soutěž – vlčata předvedou rodičům, co se během schůzek naučila a vše zakončíme opečením buřtů.

V září se s dětmi opět sejdeme.

  Přejeme krásné a pohodové prázdniny všem.
Vedoucí MS kroužku Dagmar Hauerová a Luboš Hauer

Žádné komentáře: