čtvrtek 20. června 2019

Tlučná opět soutěží ve Vesnici roku


10. června navštívila naši obec Krajská hodnotitelská komise prestižní soutěže Vesnice roku. Komisi jsem přivítal v prostorách Barokního špejcharu spolu s kolegy – místostarostou Oldřichem Rozšafným, radním Pavlem Špirkem a zastupitelkou Radkou Radlingerovou. Na úvod jsme krátce představili historii naší obce a aktuální projekty, na kterých se v současné době pracuje, poté vystoupila folklórní skupina Máj. Komisaři si také mohli prohlédnout videoprezentaci obce, kroniku, strategický plán rozvoje, projektovou dokumentaci k cyklostezce atd. 

Dále se návštěva přesunula historickým autobusem na koupaliště, jehož upravenost a přírodní prostředí obdivovala, odtud pak k pomníku A. Uxy, kde Hornický spolek ústy Antonína Cubery pohovořil o hornictví v Tlučné. V novém parku se pak komisaři seznámili s činností našich Junáků a Mysliveckého spolku a také s naší pracovní četou a její technikou. V areálu školy komise mohla vidět trénink tenistů, gymnastek a v tělocvičně také přípravu florbalistů. Autobusem jsme se dále přesunuli na fotbalové hřiště, kde pan Vladimír Kouřil seznámil komisaře s tradicí tlučenského fotbalu při právě probíhajícím tréninku mládeže. Na hřišti byli připraveni i hasiči v čele s velitelem Janem Čermákem, komise si tak mohla prohlédnout nejen hasičskou techniku, ale i požární útok mladých hasičů. 

Nabitý program byl po dvou hodinách (vyměřený čas, který je pro všechny obce stejný) ukončen na zcela novém petangovém hřišti v areálu DPS. Komise na závěr ocenila své hostitele dlouhým potleskem. Výsledek se dozvíme na slavnostním vyhlášení v srpnu. 

V loňském roce nám zisk Zelené stuhy přinesl celkem 830 tis. Kč, z toho formou dotací 500 tis. Kč, které budou použity na nákup malotraktoru pro letní a zimní údržbu obce, a 300 tis. Kč, které půjdou na rekonstrukci bývalé malé budovy ZŠ (č. p. 113), kde do budoucna vzniknou prostory pro výuku pracovních činností.

Děkuji všem, kteří se zapojili, a nezbývá než držet naší obci palce i v letošním ročníku.

Jan Opl

Žádné komentáře: