čtvrtek 4. července 2019

Seriál o hornictví - V. díl

Jak nachytat zloděje „baga“ 

Před fáráním na odpolední směnu jsem si něco v kanceláři psal, vtom se rozlétly dveře a do nich vkročil horník jménem Jan. Hned po dání „zdařbůchu“ ze sebe vyrazil otázku: „Kde máš to strouhátko na inkoustové tužky?“ Odpověděl jsem otázkou: „Na co to chceš?“ „No přece na nějakýho mizeru, co mi chodí na bago“, praví Honza.

Když jsem strouhátko na tužky ochotně přisunul k němu, čekal jsem, co se bude dít. Honza hmátl do chlebníku (takzvané „brecko“ – počeštěné slovenské vrecko), vytáhl nový nenačatý paklík „Bači“, vyndal horní část strouhátka a obsah záchytné nádobky vysypal do otevřeného paklíku. Vzniklou směs zručně promíchal, vrátil zpět do paklíku a ten pečlivě znovu zalepil. V šachtě pak tuto návnadu umístil na místo, kam své bago vždycky dával.

Druhý den byl Honza na věži, kde nastupuje a vystupuje mužstvo dříve, než vyjela první klec s osazenstvem ranní a číhal.

A povedlo se! Hned asi z druhé klece přistanuvší na věži vystoupil jeden z kamarádů z ranní směny a Honzu okamžitě upoutala fialová barva jeho huby. „A už tě mám“, zařval Honza a hned postiženého chytil za blůzu pod krkem. „Tak jak ti chutnal můj tabáček?“ jízlivě se zeptal Honza. Postižený či vlastně přistižený si ani nestačil rozmyslet nějakou námitku a kajícně doznal: „Tvoji skrýš na tabák jsem jednou náhodou objevil a pak jsem si občas na nějakou švestku přicpal a potom sem tam i celý paklík vzal.“

Honza bez velkého projednávání okamžitě vyřknul ortel: „Dáš mi pět nových paklíků nebo ti příště přidám něco na hřbet.“

Tak byla prokázána vina a na místě uložen i trest bez jakékoli účasti úřadů či soudů s hlasitým souhlasem obecenstva v tu chvíli přítomného na věži.

Václav Veber

Žádné komentáře: