středa 23. září 2020

Od 29. 9. 2020 je tělocvična opět v provozu v upraveném režimu:

 

·         cvičenci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením cvičení
    (dezinfekce je umístěna u vchodu)

·         zákaz vstupu všem necvičícím osobám

·         zákaz používání šaten a sprch (k přezutí slouží pouze vstupní prostor)

·         střídání mezi jednotlivými skupinami/cvičenci probíhá mimo objekt tělocvičny

·         vedoucí skupiny zajistí 10 min. před ukončením cvičení vyvětrání prostor
    (zapnutí ventilátorů)

·         je zajištěn zvýšený úklid prostor, včetně jejich pravidelného dezinfikování.
    Ničení bakterií a virů v prostoru je prováděno prostřednictvím UVC lamp.

         Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Žádné komentáře: