úterý 20. října 2020

Horníci navštívili muzeum u Litvínova

Náš hornický spolek byl 15. 8. 2020 pozván podkrušnohorským hornickým spolkem k návštěvě jejich muzea – Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech u Litvínova. Pronajali jsme si mikrobus a vyrazili brzy ráno v počtu 20 osob.

První zastávka na malou snídani byla v Žatci. Do cíle jsme dorazili kolem 9. hodiny a na místě na nás čekal kamarád a odborník přes hornictví pan Zdeněk Brázda, kterého většina znala už z návštěvy Březenského draka (velkorypadla KU 800). Prohlídka muzea trvala 3 hodiny a my si připomněli dávnou i nedávnou minulost našeho řemesla a také problematiku dobývání hnědého uhlí.


Cestou domů jsme se notně hladoví posilnili v mostecké restauraci Plzeňka. Akce se líbila, počasí přálo a my domů přijeli spokojeni.

Antonín Cubera

foto: Marie Cuberová

Žádné komentáře: