úterý 15. prosince 2020

Členové SPCCH nezahálí

Jaké bylo další sportovní odpoledne?

První podzimní dny, a to konkrétně 23. 9. 2020, využil náš svaz SPCCH Tlučná ke sportovním činnostem. Za pečovatelským domem se nás sešlo celkem 21 a tradičně jsme začali hrát petang. Poté jsme si vyzkoušeli další sportovní aktivity, jako dovednostní hru bollo ball. Cílem hráčů bylo hodit bollo (dva míčky spojené provázkem) ze stanovené čáry tak, aby se zavěsily na některou z příčných nebo svislých trubek na těleso bollo ballu. A do třetice originální hru mölkky, při které jsme museli pomocí dřevěného kolíku bořit ostatní kolíky s různými čísly, která označovala získané body.


foto: Jindřich Brodský

Je dobré, že tyto hry jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku, není potřeba žádné fyzické síly a úspěch je založen na kombinaci náhody a přesnosti házení.

Odpoledne se nám vydařilo, a to i díky pěknému počasí. Všichni se shodli, že se již těší na další shledání.

Krátký pochod – taky pochod

Zřejmě naše poslední sportovní aktivita v tomto roce se uskutečnila 10. října 2020. SPCCH Tlučná uspořádal již 29. rekondiční pochod. Tento den nám počasí opravdu nepřálo, přesto se na startu sešla skupinka sportovních nadšenců. Po krátké poradě jsme nakonec vyrazili přes lesopark, kolem koupaliště, a když jsme zjistili, že restaurace u fotbalového hřiště je otevřená, volba byla jasná.

Nakonec jsme se ale všichni shodli, že je opravdu dobré si „protáhnout tělo“ za každého počasí.

Emilie Loužková

foto: Ladislav Loužek

Žádné komentáře: