úterý 15. prosince 2020

Rozhovor s novým starostou partnerské obce Floβ Robertem Lindnerem (září 2020)

Pane starosto, uplynulo 100 dní od vašeho zvolení starostou. Jaké bylo toto období? V jednom z rozhovorů jste tuto vaši aktuální profesní zastávku označil za sportovní výzvu. Zároveň jste však jako dlouholetý člen rady městysu Floβu jistě řadě výzev čelil, dalo by se tedy očekávat, že vás již mnoho nemůže překvapit… 
Zkušenosti získané během posledních deseti let v naší obecní radě jsou jistě cenné a užitečné, ovšem tato nová funkce obnáší řadu jednotlivostí, které je třeba si nejdříve osvojit. Je opravdu rozdíl mezi tím, jestli jste jako člen rady součástí celého grémia a pravidelně dostáváte zpracované důležité informace, či zda jste v roli toho, kdo je příjemcem nových úkolů, podnětů, stížností a přání a je na vaší zodpovědnosti tyto záležitosti pečlivě odpracovat. Funkce starosty zahrnuje celou řadu větších či menších úkolů a povinností – proto ta „sportovní výzva“. 

Jaké jsou tedy ty aktuálně největší výzvy a úkoly, které před vámi a vašimi kolegy stojí?
Aktuálně největším současným projektem je stavba nové požární zbrojnice s pěti parkovacími místy v celkovém finančním objemu 2 mil. euro. Práce rychle pokračují a jestliže nenastanou komplikace, měla by být budova otevřena v říjnu. 

Dalším z velkých projektů je generální rekonstrukce základní a střední školy, která bude stát více než 5 mil. euro. 

Třetím důležitým bodem je pak další urbanistický rozvoj jádra obce. Zmínit však chci i další důležitá témata – zásobování vodou, kanalizaci či ochranu přírody. 

Pane starosto, současný život v České republice i v Bavorsku, resp. celosvětově, ovlivňuje koronavirová pandemie. Nakolik toto období zasáhlo vaše fungování ve funkci starosty? 
Koronavirová pandemie má od počátku za následek značná omezení. Porady a různá zasedání byla/jsou možná pouze při dodržování patřičného odstupu a dalších hygienických zásad. Spolky nezasedaly vůbec, radnice a obchody byly zavřené. Návštěvy u příležitosti jubileí se pochopitelně také nemohly konat. Tím vším samozřejmě také odpadlo mnoho jinak povinných starostenských úloh. Naopak se však otevřelo mnoho otázek, jak s nastalou situací naložit. Jaké akce se mohou konat, kolik lidí se smí a za jakých podmínek potkat. Bylo nutné rychle vytvořit soubory hygienických pravidel a opatření. 

V České republice je žhavě diskutované téma povinných roušek. Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto protiepidemickým opatřením? 
Povinnost nosit roušku byla našimi obyvateli od počátku respektována. Situace je brána vážně, neregistroval jsem zásadní problémy, lidé jsou k sobě ohleduplní. 

Myslíte si, že má tato současná situace v sobě také něco pozitivního?
Myslím, že nás tato krize snad naučí, abychom se soustředili na to, co je v životě podstatné. Lidé ukazují velkou míru solidarity a vzájemné pomoci. Na začátku u nás existovala dobrovolnická linka, která zodpovídala mnoho dotazů a také zajišťovala potřebným nákupy. V případě potřeby jsme schopni tuto službu opět rychle uvést do provozu. 

Obce Tlučnou a Floβ pojí od minulého roku oficiální partnerství. Jak je pro vás osobně důležitá přeshraniční spolupráce?
Tohoto partnerství si osobně velmi cením. Až do pádu železné opony jsme měli opravdu málo možností být v kontaktu s našimi českými sousedy. Myslím, že naše partnerství by mělo být jakousi platformou pro přeshraniční výměnu a porozumění, mír a jistotu, usilování o odbourávání stereotypního myšlení na obou stranách. 

Zmíněná krize poznamenala bohužel také i partnerství mezi našimi obcemi. Nebylo možné pokračovat v doposud úspěšném meziškolním projektu, nemohly být zahájeny ani nové projekty v oblasti dobrovolných hasičů a fotbalu, které byly finančně podpořeny z dispozičního fondu Euregionů Šumava-Egrensis. Jak vidíte budoucnost tohoto našeho partnerství? 
Jak jsem řekl, naší spolupráce si velmi cením a věřím, že jakmile to situace dovolí, budeme v ní moci pokračovat a dále ji rozvíjet. Jsem rád, že zmíněné projekty mezi školami i spolky mohly být prodlouženy. Pevně věřím, že osobní setkání a výměna budou moci v příštím roce opět probíhat. Těším se na to. 

Děkujeme za rozhovor. Členové komise pro přeshraniční spolupráci
Také děkuji a zdravím všechny Tlučeňáky a ty, kteří se podílejí na naší přeshraniční spolupráci. 

Váš Robert Lindner

A pár faktů o novém starostovi Floβu na závěr:
56 let, ženatý, 2 děti, člen SPD (sociální demokraté)
Volba starostů probíhá v Bavorsku přímo a každých šest let.

Žádné komentáře: