středa 23. prosince 2020

Slovo předsedy TJ Tlučná

Vážení spoluobčané, sportovní příznivci,

s blížícím se koncem roku nastává čas bilancování – hodnocení uplynulého sportovního roku v naší Tělovýchovné jednotě. Každoročně se setkáváme s úspěchy, ale i neúspěchy, které se snažíme eliminovat. Letošní rok byl ale něčím výjimečný. Zákazy, omezování a neustálé příkazy z úst našich vládních činitelů na nás chrčely z médií, a to z důvodu jediného – COVIDu.

Vedoucí fotbalového oddílu Petr Němec
 a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda
Myslím, že nikdo neměl ani tušení, co tato nemoc celosvětově způsobí. Začátkem roku jsme se začali připravovat na různé sportovní soutěže dle odvětví sportovních oddílů a než se sezona rozběhla, musely být z důvodu pandemie přerušeny. Nikdo z nás nevěděl, jak dlouho přerušení akcí potrvá, ale věřili jsme ve šťastný konec a znovuotevření sportovišť. Po rozvolnění opatření se bohužel tento scénář opakoval. Doufejme, že příští rok bude pohodovější.

I když se pozastavily soutěže, neznamenalo to, že se pozastaví údržby a opravy našich sportovišť. O zázemí a trávník na fotbalovém hřišti se musíme neustále starat. Využili jsme nařízení vlády o uzavření hřiště a začali jsme s rekonstrukcí zázemí kabin. Každoročně se nám podaří zrekonstruovat část tohoto majetku, a to díky dotacím, o které pravidelně žádáme. Z těchto peněz jsme také rozjeli práci na automatickém zavlažování tréninkové plochy. Ani naši členové nebyli ochuzeni o nové sportovní pomůcky a vybavení potřebné k jejich činnosti. Myslím, že vybavení našich oddílů je na velmi dobré úrovni.

Díky podpoře od obecního úřadu máme minimální výše členských příspěvků (dospělí 1 000 Kč, děti a mládež 700 Kč, senioři 200 Kč ročně), které se schválily valnou hromadou v roce 2016!

Bohužel, i přes veškerou podporu oddílů se nám stalo, že jsou i nespokojení. Jeden z oddílů se bez předešlého upozornění oddělil od TJ Tlučná z.s. a nyní je s ním vedeno jednání o ukončení spolupráce. Doufám, především kvůli členům oddílu, že zvítězí zdravý rozum a jednání proběhnou ku spokojenosti obou stran, ale nechci spekulovat.

Velice si vážím všech, kteří se podílí na chodu Tělovýchovné jednoty jako celku a reprezentují naši TJ a obec Tlučná. Mé poděkování patří všem trenérům, vedoucím a hlavně sportovcům za jejich přístup a výkony.

Zdeněk Folda, předseda TJ Tlučná

Žádné komentáře: