pondělí 8. listopadu 2021

Horníci vyrazili do Mostu

Ve dnech 10.–12. 9. 2021 se v Mostě uskutečnilo 25. Setkání hornických a hutnických měst a obcí. Náš spolek se do Mostu vypravil v počtu 7 členů, což byl maximální počet osob za spolek z důvodu protipandemických opatření.

Ubytování jsme měli zajištěno ve špičkovém hotelu Cascade. Po registraci a kontrole dokladů o očkování nás označili jako prověřené, ale stejně jsme byli izolováni od občanů města. Večer 10. 9. jsme byli přijati primátorem panem Paparegou v městském divadle, kde proběhl i slavnostní večer.

V sobotu po seřazení průvodu se havíři za doprovodu hudby odebrali na náměstí, kde po projevech a zdravicích byl odhalen mohutný pomník připomínající důlní katastrofy severních Čech. Během dvou dnů měly spolky možnost navštívit Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech, svézt se po novém jezeře v Mostě, navštívit stanici báňského záchranného sboru a jiné atrakce. Setkání bylo završeno stužkováním praporů a večerním hudebním programem. Příští setkání bude v Kutné Hoře.

Zdař Bůh

Antonín Cubera

Žádné komentáře: