úterý 30. listopadu 2021

Informace k odvalu

Vážení spoluobčané,

jak jste možná zaznamenali, prostor bývalého odvalu dolu Krimich v Tlučné je v současné době oplocen. Jak jsme již v minulosti upozorňovali, jedná se o soukromý pozemek ve vlastnictví ZUD.

V současné době vlastník pozemku připravuje dotěsnění odvalu (sanaci) a rekultivaci tohoto prostoru, na který je vstup přísně zakázán zejména z bezpečnostních důvodů – nebezpečí úrazu. Prosíme, respektujte tento zákaz a nepoškozujte oplocení. 

Po ukončení prací je plánováno zpřístupnění haldy veřejnosti jako rekreační místo.

Žádné komentáře: