pondělí 8. listopadu 2021

Úspěšné zakončení sezony v mysliveckém kroužku


V sobotu 19. 6. 2021 jsme zakončili mys. kroužek v tomto školním roce soutěží ZST. Vlčata si na jednotlivých stanovištích vyzkoušela střelbu ze vzduchovky, poznávala ptactvo, druhy paroží. Procvičila si třídění odpadu, rozeznávala stopy zvěře a druhy stromů. Vlčata byla velmi šikovná. Za mladší děti se na prvním místě umístila Anežka Grubrová, za větší děti byla první Martina Steinhauserová a ve střelbách si první místo vybojoval Ondřej Tilňák.

Po celou dobu bylo zajištěné občerstvení a na konci si vlčata mohla opéci buřty.

Ráda bych touto cestou poděkovala mys. kolegům a panu Menclovi za propůjčení pozemku.

Dagmar a Luboš Hauerovi

foto: Michal Hauer, Jaromír Novák

 

Žádné komentáře: