pátek 18. března 2022

Pomáhej Ukrajině

Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou nabídnout svou pomoc v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.

Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení, dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.

Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.  

Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.

Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Zde najdete tiskovou zprávu k zavedení humanitární dávky pro uprchlíky

 

Žádné komentáře: