středa 15. června 2022

Výcvikový tábor 2022


V letošním roce se naše zásahová jednotka poprvé zúčastnila výcvikového tábora Okrsku Nýřansko, kterého jsme opět po dlouhé době členy. Vše začalo v pátek 27. května, kdy jsme se dostavili na taktické cvičení v nedaleké Heřmanově Huti. Zde jsme si společně s ostatními sbory okrsku vyzkoušeli hašení požárů ve sklepních prostorech budov a hašení požárů na střešních konstrukcích. Toto cvičení bylo plánované na páteční dopoledne a odpoledne jsme se všichni přesunuli do obce Rochlov. Na nedaleké louce jsme společně postavili zázemí na letošní výcvikový tábor. Následující dva dny zde probíhala odborná příprava.

V sobotu 28. května nás ráno čekala společná snídaně, nástup a v dopoledním programu teoretická část povinných témat odborné přípravy jednotek požární ochrany na rok 2022. Během dopoledne probíhala zároveň střelecká soutěž jednotlivců, kde se nejlépe z naší zásahové jednotky umístil Zdeněk Salivar. Výsledky se následně započítávaly do okrskové soutěže zúčastněných sborů, která probíhala po celé tři dny. Po dopoledním programu následoval oběd, který pro všechny hasiče zajišťovali naši kolegové a kamarádi z SDH Zbůch se svojí polní kuchyní. Po odpoledním klidu jsme se všichni přesunuli k místnímu rybníku. Zde jsme cvičili dálkovou dopravu vody jak hadicemi, tak i požární technikou do nedalekého lesa. Po ukončení praktického výcviku v pozdních odpoledních hodinách jsme se opět vrátili zpět do tábora, kde následovala společná večeře, nástup jednotek a volný program nebo návrat zpět domů. Před 22. hodinou jsme byli ještě povoláni operačním střediskem HZS na technickou pomoc – záchrana osob z vody. Po příjezdu na místo události jsme se zúčastnili na pokyn velitele zásahu plošného vyhledávání osob v okolí Přehýšovského rybníka. Zde se ukázalo, že se jednalo o prověřovací cvičení. Tato událost prověřila naši spolupráci a koordinaci s ostatními zásahovými jednotkami z  okolí.

V neděli 29. května jsme se opět ráno sešli na louce u obce Rochlov. Čekala nás odborná příprava zaměřená na úkoly jednotek PO v oblasti ochrany obyvatelstva dle řádu výkonu služby. Jak se říká, vše krásné jednou končí, a tak se i pro nás po absolvovaném školení tábor chýlil ke konci. Společnými silami jsme s ostatními začali balit naše provizorní zázemí. Poté následoval poslední oběd, nástup, vyhodnocení celého výcvikového tábora a také samotné okrskové soutěže. Naše jednotka obsadila 4. místo z 9. Byli jsme hodnoceni z našich teoretických i praktických znalostí, které byly letos doplněné i o střelbu ze vzduchovky. Poté jsme se všichni vrátili zpět do svých domovů. Na závěr tohoto článku bych chtěl poděkovat všem zúčastněným hasičům z naší zásahové jednotky za vydařený výcvikový tábor.

Jan Bednář – velitel družstva

Žádné komentáře: