středa 15. června 2022

Projektový den první pomoci

Otravy chemickými látkami, uštknutí hadem, zlomenina, zásah bleskem, dopravní nehoda… to je jen příklad několika situací, v kterých se učili žáci 6.–8. ročníků v rámci projektového dne k první pomoci reagovat, aby v případě potřeby uměli vhodně zasáhnout.

Ve čtvrtek 26. května ráno jsme se všichni shromáždili v hale naší školy, rozdělili se do menších smíšených skupinek napříč jednotlivými ročníky a vyrazili obsadit deset stanovišť, která si žáci obou devátých tříd pro své mladší spolužáky připravili.

Na žáky šestých, sedmých a osmých tříd čekala nejdříve teorie předaná deváťáky pomocí obrázkových prezentací, následovaly praktické ukázky a samozřejmě nesmělo chybět vyzkoušení si vhodné reakce v dané situaci.

Žáci devátých ročníků se učili tomu, aby své spolužáky z mladších ročníků svým projevem a poutavým programem na stanovišti dokázali zaujmout. Ti mladší pak získávali informace k první pomoci a naučili se, jak vhodně reagovat při epileptickém záchvatu, alergické reakci, kolísání hladin cukru u lidí s diabetem, termických poraněních, krvácení, zásahu bleskem, při požití nejrůznějších jedovatých látek, potřísnění se nebezpečnými chemikáliemi. Zjistili, jak jednat a postupovat u člověka, který je v šoku, jak člověka uvést do stabilizované polohy, nebo jak probíhá transport raněného.

V závěru celého dne pak žáci své nově nabyté znalosti zúročili v celoškolním interaktivním kvízu poskládaném z otázek z jednotlivých zastávek.

Mnozí si uvědomili, že to nejsou situace zcela neznámé, někteří se do podobného stavu již dostali. Mezi našimi žáky jsou i děti s diabetem, epilepsií nebo nejrůznějšími alergiemi – pak je více než namístě dokázat zasáhnout, a mít tak šanci spolužákovi nebo spolužačce zachránit život.

Samozřejmě žákům nepřejeme, aby se s podobnými případy setkávali, ale věříme, že si nyní dokážou lépe poradit a budou vědět, jak poraněnému člověku poskytnout první pomoc.

Projektový den s Integrovaným záchranným systémem

Na projektový den k první pomoci navázali žáci druhého stupně hned v pátek 27. května, kdy se seznámili s prací složek integrovaného záchranného systému a zjistili, jak v reálu práce policistů, hasičů a záchranářů vypadá.

Na Masarykově náměstí v Nýřanech se konal Den složek IZS pořádaný spolkem DvorekBoys z. s. Nýřany.

Po pěší procházce od tlučenské školy se žáci společně se svými třídními učiteli rozprostřeli po jednotlivých stanovištích a nahlédli pod pokličku práce zdravotních sestřiček, lékařů, řidičů sanitních vozů, policistů, hasičů, pracovníků celní správy, týmu asistenční záchranné služby a dalších.

Na každé zastávce na žáky čekaly nejrůznější úkoly, kvízy, u zdravotnické záchranné služby měli chlapci a děvčata možnost vyzkoušet si resuscitaci dospělého člověka i malého miminka, prohlédnout si sanitku, policie nabídla zúčastněným, aby si oblékli policejní vybavení včetně neprůstřelné vesty a helmy. Pro mnohé se stala největší atrakcí možnost posadit se na přední sedadla v policejním voze, nebo zkouška signálního ozvučení auta.

Program byl obohacen o zábavné prvky, jako např. padák, které původně pro malé děti poskytla nýřanská ASPV. Na těchto stanovištích se ale zabavili i starší žáci.

Samozřejmě nesměla chybět ani zmrzlina a další pochutiny pro načerpání energie.

Počasí nás trochu zaskočilo, ale dešti se všem nakonec podařilo uniknout.

Žádné komentáře: