středa 15. června 2022

Taneční kroužek TJ Tlučná slaví úspěchy sezony 2022

Tento rok se Taneční kroužek TJ Tlučná zúčastnil spousty soutěží a z většiny přivezl medailové umístění. Na soutěže jsme vyráželi se 3 tanečními skladbami ve 3 věkových kategoriích: 4–7 let Hastrmanské dovádění, 9–12 let Návštěva v pravěku, 12–15 let Sešli jsme se v parku.

Letošní soutěžní sezona pro nás začala 2. 4., kdy se konala taneční soutěž CZECH DANCE Plzeň. Na této první soutěži si velcí i malí zase po dlouhé době vyzkoušeli, jaké to je, vystupovat před velkým publikem. Nejlépe se umístila skladba Návštěva v pravěku, která nejvíce oslovila porotu a přivezla zlatou medaili. Naši nejmenší se skladbou Hastrmanské dovádění obsadili krásné 4. místo a skladba Sešli jsme se v parku si přivezla 5. místo. Jelikož se jednalo o postupové kolo, kde postupuje prvních sedm týmů, všechny naše skladby postoupily na finále Czech Dance do Chrudimi.

Další soutěž Jarní pohár – Děti v akci se konala 3. 4. v Praze. Na této nepostupové soutěži všechny 3 skladby i přes velkou konkurenci nedaly soupeřům šanci, zatančily s úplnou přesností, a tak to nemohlo dopadnout jinak, než že do Tlučné putovaly tři zlaté medaile. Největší úspěch sklidila skladba Hastrmanské dovádění, která porazila s přehledem další čtyři týmy. Návštěva v pravěku porazila týmy tři.

15. 4. jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže MiA Dance Festival v Plzni, na které jsme si opět vedli velice dobře. Hastrmanské dovádění získalo zlatou medaili a krásný pohár, za sebou nechalo tři týmy. Návštěva v pravěku ze čtyř nadupaných soupeřů získala stříbrné medaile a sestava Sešli jsme se v parku byla také stříbrná. Tato soutěž byla postupová a pro skladby Hastrmanské dovádění a Návštěva v pravěku znamenala velký úspěch a postup na finále do Prahy do Lucerny.

Zazářili jsme i v postupovém kole soutěže ČSH v Praze 28. 4. I když děti musely ráno velmi brzy vstávat, nezmizel jim úsměv ze rtů. Na soutěži se vyburcovaly k úžasným výkonům. Nejmladší tým Hastrmanské dovádění získal krásné 3. místo. Mladší děti z týmu Návštěva v pravěku vybojovaly ze sedmi týmů úžasné 1. místo. Zároveň obdržely ocenění za nejpočetnější taneční skupinu dne (30 členů). Nejstarší děti se skladbou Sešli jsme se v parku obsadily šťastné 7. místo a také ony pár soupeřivých týmů pokořily. Skvělými vystoupeními si všechny skladby zajistily postup na finále ČR, které se bude konat 11. 6. v Mladé Boleslavi.

30. 4. jsme vyrazili na soutěž CZECH DANCE – Mistrovství Čech do Chrudimi. Ráno brzy vstávat, a pak tři hodiny cesty, ale ani to nás neodradilo a bojovali jsme ze všech sil. Na soutěži byla velká konkurence a mnoho krásných a nadupaných týmů z celých Čech. Naše děti své sestavy předvedly bez větších chyb a jak nejlépe mohly. Bohužel na medaile to nestačilo, ale s umístěním jsme byli spokojeni. Hastrmanské dovádění ze 7. místa postoupilo na Mistrovství ČR. Návštěva v pravěku 10. místo a Sešli jsme se v parku 9. místo. I s tímto umístěním jsme nechali několik týmů za sebou.

Nejen soutěžemi žije náš kroužek, ale účastníme se i nesoutěžních vystoupení. Jedním takovým byla účast na sportovním dni SOKOLGYM – mezisletový projekt České obce sokolské 15. 5. ve Chvojkových sadech. Děti si užily vystoupení v přírodním parku, za krásného počasí si zasoutěžily v různých sportovních disciplínách a získaly odznak zdatnosti.

Velkolepá Mezinárodní taneční soutěž MiA Dance Festival se konala 29. 5. v Praze v LUCERNĚ. Děti si velmi užily celý den, ale hlavně samotné vystoupení na pódiu Lucerny před hledištěm naplněným diváky. Na finále přijelo bojovat o umístění 150 tanečních skupin z Čech, Moravy a Slovenska s mnoha zajímavými choreografiemi různých tanečních žánrů. Vystoupení se všem dětem moc povedla a zaujala diváky i porotu svou originalitou. Atmosféra celého dne se nesla ve sportovním duchu. Všichni soutěžící se navzájem podporovali, fandili a od diváků byli oceněni velkým potleskem. Naši Hastrmánci se ničeho nezalekli a zatančili suverénně, a tak se domů vezla zlatá medaile a krásný pohár. Sdružení Děti fitness aneb sportem proti drogám uděluje certifikát trenérce vítězného týmu za vynikající práci s dětmi, toto ocenění obdržela naše trenérka Miluš.

Děkujeme všem dětem za celoroční přípravu na trénincích, odměnou za pilné trénování jsou krásná vytancovaná umístění. Děkujeme rodičům za to, že s námi jezdili na turné soutěží a pomáhali s hlídáním, oblékáním a česáním dětí a hlavně za úžasné fandění. Také velice děkujeme TJ Tlučná a obci, která náš kroužek podporovala finančně.

Každé vítězství jsme cestou domů oslavili návštěvou v McDonald´s. Pohárů jsme si v letošním roce vytančili několik a už se těšíme, až je po poslední soutěži 11. 6. naplníme šampaňským (samozřejmě dětským) a uděláme si krásnou rozlučku se sezonou 2021–2022.

Náš taneční kroužek organizuje jako každý rok víkendové soustředění v místní tělocvičně, letos od 17. do 19. června. Děti si užijí víkend plný tance, her a zábavy. Přihlásit se můžou i nové děti, které by měly zájem stát se členy super kolektivu dětí, které tančí hlavně pro radost.

A jestli chcete vidět na vlastní oči, jak děti z tanečního kroužku tancují, přijďte se podívat na oslavy obce 25. 6., kde budeme vystupovat.

Zveme nové zájemce o tanec, který si můžete přijít vyzkoušet na jakýkoliv náš trénink. Info najdete na: www.tanec-tlucna.webnode.cz nebo na Instagramu tk_tj_tlucna

Panuje u nás dobrá nálada a tu přejeme i Vám čtenářům.

Za TK TJ Tlučná trenérky Daniela, Miluš, Petra

Žádné komentáře: