středa 15. června 2022

Tlučenský hasičský závod a činnost zásahové jednotky


O štít tlučenského krokodýla

Po dvouleté pauze jsme se rozhodli obnovit naši každoroční soutěž, ale již pod novým názvem, a to O štít tlučenského krokodýla. Nově jsme na program zařadili i závody družstev mladých hasičů, a to v kategoriích mladší a starší. Pro dětské týmy byla určena dopolední část soutěže. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku dle pravidel celostátní hry mladých hasičů Plamen, pouze s rozdílem, že děti vodním proudem srážely plechovky. Celkem se zúčastnilo 8 družstev mladších a 5 družstev starších. Domácí mládeži se tentokrát bohužel nezadařilo.


Odpoledne přišla na řadu další část soutěže, ve které se představila družstva žen a mužů. Na rozdíl od mladých hasičů měli trať složitější. Po odstartování si nejprve celé družstvo muselo smotat hadice, se kterými následně provedlo požární útok, který byl zakončen sražením pivních sudů, přičemž každý proudař musel překonat jednu překážku. Levý proud musel překonat překážku v podobě zavřeného okna, pravý proud měl za úkol vylézt po žebříku na dvoumetrovou bariéru. Následně oba proudy srazily cílové terče – pivní sudy.


Pro dospělé byla připravena tajná disciplína. Letos družstva dospělých čekalo řezání klády s pilou dvoumužnou. Letošního ročníku se zúčastnila 2 družstva žen a 4 družstva mužů.

Během soutěže nám přálo krásné počasí. Již teď plánujeme další ročník soutěže O štít tlučenského krokodýla.

Činnost zásahové jednotky

Tak jako mnohé složky IZS z České republiky jsme i my byli povoláni na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Naše pomoc spočívala v dopravě ukrajinských občanů do KACPU v Plzni. Spolu s okolními sbory jsme připravovali nouzové ubytování v nýřanské tělocvičně. Během příprav jsme sváželi trvanlivé potraviny, lůžkoviny, hygienické potřeby, oblečení a další spotřební zboží. Ačkoliv vybudované ubytování nakonec využito nebylo, pro nás se jednalo o cennou zkušenost. Tu můžeme využít při stavbě nouzového ubytování pro naše občany v případě povodní či vichřice.

V březnu jsme vyjížděli k požáru domu, který chytil od hořící propanbutanové lahve. Další zásah byl u hořící trávy u dálnice D5. Následující výjezd byl k požáru starých parket a jiného odpadu do ulice Školní v Tlučné. Poslední událostí byl požár suché trávy v místní lokalitě Na Drahách.


V měsíci dubnu jsme byli povoláni pouze dvakrát. Prvně jsme vyjeli na pomoc s požárem louky kolegům do Nýřan. Druhý výjezd spočíval v pročištění kanalizační spojky, kde hrozil zpětný návrat jejího obsahu zpět do několika přilehlých domů.

V květnu jsme zasahovali u několika událostí. 20. 5. po noční silné bouřce byla naše jednotka vyslána k likvidaci dvou spadlých borovic na kolejiště, událost se obešla bez zranění. Druhý den ráno jsme vyjížděli k odstranění dvou menších stromů a úklidu cyklostezky od velkých spadaných větví.

Mimo výjezdovou činnost jsme se věnovali školení strojníků, první pomoci a chemické služby. Naše cisterna CAS-20 MAN byla v servisu u výrobce v THT Polička. Zde byla vylepšena o červenomodré majáky a o úpravu vnitřku nástavby.

Vojtěch Kolář

foto soutěž: Michaela Haišmanová

foto výjezd - vichřice : Miloslav Špachmann st. 

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

For example, New Jersey faculty teams are not listed on the WynnBET NJ app due to of} state regulations. They would, nevertheless, be listed on the WynnBET Virginia app, or another WynnBET app outdoors of NJ. The legal status of online betting in the U.S. has been rapidly evolving on a state-by-state foundation ever 카지노사이트.online since the U.S. Supreme Court struck down the federal ban on sports activities wagering, PASPA, in May 2018.