pondělí 19. září 2022

Čtenářský kroužek

Stále věřím v sílu a moc příběhu člověka, vyprávěného laskavými slovy, a touhu poznávat. To nás provází od nejútlejšího věku do konce života – i proto je v logu našeho kroužku maličký tlučenský chlapeček s knížkou.

Četba je hodně osobní záležitost a předchází jí hledání v knihovně, knihkupectví nebo doporučení přátel či knihovníka. Nabídka je tak velká, že není v silách člověka obsáhnout byť malou část roční produkce (např. v r. 2021 bylo v ČR vydáno 5 129 titulů beletrie).

Jádro myšlenky kroužku je jednoduché – sdílet radost z četby s druhými stejně naladěnými lidmi, dozvědět se něco o knížkách, které bychom si třeba sami nevybrali, prožít spolu s autorem silný příběh, najít tam myšlenku či slova, která nám mohou pomoci uvědomit si sílu skutečné lidskosti a najít v sobě odvahu a sílu žít radostnější život.

Zatím jsme samé ženy a setkáváme se u laskavé knihovnice pí. Pospíšilové vždy poslední pondělí v měsíci v 15 hod. Povídáme si o knížkách, které čteme, a třeba si uvědomíme, jak se daný příběh prolnul do našeho života a pomohl nám uvědomit si něco, čemu jsme nevěnovaly moc pozornosti, někdy si přečteme úryvek. Prostě se těšíme z pospolitosti lidí naladěných na stejnou notu.

Pokud byste měli zájem, přijďte a sdílejte s námi radost.

Anna Froňková

foto: Emilie Loužková, Vlasta Pospíšilová

Žádné komentáře: