středa 15. března 2023

Jak to aktuálně vypadá s lékařským domem?

• obec má potvrzený zájem zubní, dětské i praktické lékařky, v současné době probíhají nutné administrativní úkony a v následujících dnech budou podepsány nájemní smlouvy

• probíhá také jednání s EUC klinikou ohledně možnosti zřízení odběrného místa

• pro kolaudaci je nutné provést ještě některé venkovní dokončovací práce, u kterých se čeká na vhodné počasí, následně bude zažádáno o kolaudaci, lékaři se budou moci začít stěhovat až po zkolaudování objektu

• na budově je již nainstalován bankomat ČSOB – i ten může být uveden do provozu až po kolaudaci

Blížíme se tedy do finále a o všem (jména lékařů, možnosti přihlášení do evidence apod.) vás budeme včas informovat na facebooku, webových stránkách obce a ve zpravodaji. Nebude chybět ani den otevřených dveří, abyste si mohli vše prohlédnout na vlastní oči.

Žádné komentáře: