úterý 25. dubna 2023

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Obec Tlučná může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 11,25 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 3,46 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 134,30 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 52 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 6 595,49 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 247 krát.

Došlo také k úspoře 67 895,28 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 67896 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 6 506,21 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 267 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 226,12 kg mědi, což stačí pro ražbu 40199 1€ mincí, nebo 276,96 kg hliníku, který by stačil na výrobu 18464 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná 04.04.2023 14:39 z informačního systému RECOS pro Obec Tlučná.

Žádné komentáře: