pondělí 2. října 2023

Ohnivé peklo na Sokolovsku

Sokolovsko - požár

V pátek 25. 8. 2023 byla naše jednotka JPO III. Tlučná vyslána Krajským operačním a informačním střediskem HZS Plzeňského kraje ve 23 hodin a 3 minuty jako posilová jednotka na pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru skládky železničních pražců v areálu elektrárny ETI Březová - Tisová na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Požadavek byl na velkoobjemovou CAS 30 TATRA 815 s posádkou 1+2. Něco takového jsme rozhodně nečekali a při poslechu poplachové zprávy jsme nevycházeli z údivu. Nedá se nic dělat, rozkaz je rozkaz, a tak jsme s naší Tatrou vyrazili na 103 kilometrů dlouhou cestu k zásahu, jenž se rozhodně zapíše do naší kroniky sboru jako jeden z největších požárů, u kterých jsme kdy zasahovali, alespoň prozatím. A doufejme, že takových už moc nezažijeme.

Sokolovsko - požárSokolovsko - požár

Ještě před příjezdem do Březové - Tisové bylo z dálky vidět ono ohnivé peklo, které se na nás vynořilo ze tmy. Nebyl to vůbec pěkný pohled a nám bylo jasné, že to nebude žádná legrace a zásah potrvá několik dnů. Něco takového jsme ještě nezažili. Plameny šlehaly několik metrů vysoko, hustý dým všude kolem, velmi náročný terén, který se vlivem deštivého počasí a počtem nasazené hasičské techniky rychle změnil v neprostupné bahniště s půlmetrovými kolejemi, který dal zabrat veškeré technice i řidičům. Naše jednotka byla nasazena na požárním úseku č. 6 a naším úkolem bylo především zajistit dálkovou kyvadlovou dopravu vody pomocí naší CAS a dále pak požární obranu svěřeného úseku. Primárním úkolem bylo zajistit, aby se požár dále nerozšířil a ochrana přilehlého okolí, což se nám podařilo splnit společně s ostatními jednotkami v našem úseku. V ranních sobotních hodinách byl pak vydán rozkaz k požárnímu útoku a veškerá činnost byla zaměřena na likvidaci požáru. Bylo zahájeno letecké hašení dvěma vrtulníky, které provedly celkem 195 shozů vody. Ke dni 27. 8. 2023 19:00 hodin se likvidace požáru zúčastnilo celkem 382 hasičů se 119 kusy hasičské techniky z 65 jednotek z Karlovarského, Plzeňského, Moravskoslezského, Středočeského, Libereckého kraje, Generálního ředitelství HZSČR a Záchranného útvaru HZS. Předběžná škoda byla vyčíslena na 45 milionů korun.Sokolovsko - požárSokolovsko - požárSokolovsko - požár


Za naši jednotku mohu říci, že se nám podařilo na požářiště dopravit celkem 198 000 litrů vody, což je celkem 22 našich cisteren, a svěřené úkoly jsme, doufám se ctí, všichni splnili. Zásahu se přímo zúčastnilo 6 našich hasičů, a to Václav Loužek, Vojtěch Kolář, Jan Bednář, Marek Toman, Petr Špachmann a moje maličkost. Doba nasazení naší jednotky byla od 25. 8. 2023 23:03 hodin do 26. 8. 2023 18:33 hodin. Chtěl bych všem našim hasičům poděkovat za dobře odvedenou práci, a to nejen těm, co přímo zasahovali, ale i těm, kteří po dobu naší nepřítomnosti zajistili požární ochranu u nás doma a pomohli po tak náročném zásahu zase uvést naši techniku a vybavení do pohotovostního stavu. Obrovské DÍKY!

Jan Čermák

Sokolovsko - požárSokolovsko - požár

Sokolovsko - požárSokolovsko - požár

Sokolovsko - požárSokolovsko - požár

Sokolovsko - požárSokolovsko - požár


Žádné komentáře: