čtvrtek 12. října 2023

Velká říjnová výzva společnosti Elektrowin: Všechno vysloužilé elektro musí na recyklaci nebo do muzea

mezinárodní den elektroodpadu

S cílem zvýšit podíl vysloužilých elektrozařízení předaných na recyklaci se v sobotu 14. října uskuteční již šestý Mezinárodní den elektroodpadu. A jak tento svátek oslavit? Nejlépe tím, že prohledáme domácnosti a kanceláře a nepotřebné elektro odneseme do kontejneru na použité elektro, zavezeme do sběrného dvora, prodejny elektra nebo na nebo jiné k tomu určené místo. Další možností je zúčastnit se od 13. do 15. října Recyklačního víkendu a vysloužilé spotřebiče nabídnout do sbírky Národního technického muzea, které ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin tuto akci pořádá již po osmé v řadě.

Vyhlašovatelem Mezinárodního dne elektroodpadu je WEEE Forum, které sdružuje 50 organizací zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ve 33 zemích po celém světě. Českou republiku v rámci WEEE Fóra zastupuje právě nezisková společnost Elektrowin.

Jak probíhá Recyklační víkend?

Pokud máte doma elektrospotřebič, který by mohl aspirovat na muzejní exponát, pak ho ve dnech 13. až 15. října 2023 nabídněte Národnímu technickému muzeu v Praze. Výhodou je, že nemusíte nikam chodit. Na svých FB stránkách muzeum vytvořilo událost Recyklační víkend a vám stačí jen spotřebič vyfotit a fotku s komentářem umístit do diskuse k události. Odborný pracovník muzea vám ve stanovených hodinách obratem poskytne zpětnou vazbu, zdali má produkt šanci rozšířit sbírku muzea. Každý rok je v rámci Recyklačního víkendu vybráno několik kusů zařízení, které se pak stanou dlouhodobou součástí muzejní expozice. Akce slouží také ke zvýšení povědomí o správném nakládání s nepotřebnými spotřebiči, aby neskončily na skládce.

Hledá se neviditelné elektro

Elektrospotřebiče jsou běžnou součástí naších životů a stejně tak by mělo být běžné, že když nám doslouží a nejdou opravit měly by být předány na recyklaci. Bohužel v jejich třídění máme stále rezervy a kvůli tomu se každoročně jen v Česku tisíce tun elektrospotřebičů na recyklaci nedostanou.

Letošní ročník Mezinárodního dne elektroodpadu má jednoduché motto: „Cokoliv s baterií nebo elektrickým kabelem lze ekologicky zrecyklovat!“ Velká pozornost je věnována elektru, které dosud zůstávalo stranou naší pozornosti a často přetrvává v domácnostech nebo firmách dlouho poté, co už není používáno. Typicky jde například o počítačové myši, počítače, notebooky, mobilní telefony, aku nářadí, chytré hodinky, wi-fi, sluchátka a naslouchátka, elektrické kartáčky, e-koloběžky a velký díl tvoří elektronické hračky. Tohle neviditelné elektro dožívá v šuplících, dílnách, krabicích nebo skladech. 
 
domácí technika

elektro

hračky

chytrá domácnost

IT příslušenství

péče o tělo

Zapomeňte na sentiment a myslete na přírodu!

Jedním z důvodů, proč lidé neodevzdávají vysloužilé elektro na recyklaci je také to, že k němu mají citový vztah. Podle průzkumu, který realizovala společnost Elektrowin ve spolupráci se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, například v případě mobilních telefonů si jich Češi nechávají doma „na památku“ zhruba 40 procent, i když je už nepoužívají. Nemalá část lidí však elektro na recyklaci neodevzdá, protože jsou jednoduše příliš pohodlní. A to je velká chyba. Na použité elektrospotřebiče už dávno nenahlížíme jako na nepotřebný odpad, ale vidíme v nich cenné suroviny pro výrobu nových produktů.

Recyklace je cestou, jak snižovat množství surovin, které bychom jinak museli těžit v přírodě, zvyšovali tím emise skleníkových plynů a poškozovali naše životní prostředí. Elektroodpad obsahuje v průměru 60 % železných kovů a 4 % neželezných kovů, mezi které patří především hliník a měď, v menší míře také drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Dále obsahuje 26 % plastů a 2 % skla. Důležité je, že při recyklaci zachytíme škodlivé látky ze spotřebičů, jako jsou chladicí kapaliny, rtuť nebo kadmium, a zamezíme, aby znečišťovaly životní prostředí.

Zapojte se do říjnové výzvy a dejte vysloužilému elektru sbohem nebo spíše na shledanou

Udělejte si doma podzimní úklid a všechny nefunkční a nepoužívané elektrospotřebiče odneste na sběrná místa, z kterých pak poputují na recyklaci. Proč slavit jen jeden mezinárodní den, když dělat něco rozumného pro přírodu můžeme celý říjen a nejlépe po celý rok? Když se nyní se starým spotřebičem rozloučíte, třeba se k vám jednou vrátí, jako součást výrobku, který si pořídíte, a který bude vyroben z recyklovaného materiálu.

Chcete se o třídění a recyklaci elektra dozvědět víc?


Navštivte webové stránky projektu Zaostřeno na elektro, který upozorňuje, že vypojením ze zásuvky život spotřebiče nekončí. Získáte zde ucelené informace o významu třídění a recyklace, dále jaké máme elektrospotřebiče a jak s nimi nakládat, když doslouží. Je zde rovněž schéma recyklačního koloběhu, přibližující, co se s elektrospotřebičem děje poté, co ho odevzdáme na sběrné místo. Projekt má svůj facebookový profil a provází ho také osvětová kampaň a vzdělávací akce na školách.

Žádné komentáře: