pátek 31. července 2020

Co se děje u hasičů

Bouře Sabine pohledem hasičů
Jak jste mohli zaregistrovat, ze začátku ledna se Českem prohnala bouře Sabine. V naší obci neměla nijak dramatický průběh, přesto naše jednotka vyjížděla k několika případům spojeným s touto bouří.


Jak je již v těchto obdobích zvykem, držela naše jednotka od desáté hodiny večerní pohotovost přímo na stanici. Celkem byly nahlášeny čtyři události. Dvakrát jsme vyjížděli k likvidaci spadlého stromu na silnici směrem na Vochov. U jednoho ze spoluobčanů jsme rozřezali padlý smrk a druhý, který hrozil pádem, pokáceli. V jednom případě jsme zajišťovali ochranu obyvatel před částmi krytiny padající ze střechy.
Vojtěch Kolář


Sbírka hraček
V listopadu minulého roku spustila Odborná rada ochrany obyvatelstva (OROO) Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever sbírku hraček na dobročinné účely. Do 15. ledna 2020 se vybralo neuvěřitelné množství hraček, které byly předány FN Lochotín, několika dětským domovům a Českému červenému kříži. Za odměnu jsme obdrželi krásné obrázky od dětí, kterým hračky udělaly velkou radost.


Sbírka sklidila velký úspěch, a proto bych Vám všem, kteří jste se zapojili, chtěl touto cestou poděkovat za sebe i celou OROO.
Václav Loužek ml.


Ani zima nás neodradí!
Ani přes nepřízeň počasí mladí hasiči nezahálí. V novém roce se zúčastnili již 3 soutěží a vyrazili za dobrodružstvím.

25. ledna se kolektiv zúčastnil soutěže v Horní Bříze. Mladí hasiči zde poměřili své síly při vázání uzlů na čas, soutěžili také ve střelbě ze vzduchovky, házení šipek a dalších soutěžích. Vojtěch Lukeš a Adéla Vildová získali pro kolektiv 2 medaile.


1. února vyrazili mladí hasiči v doprovodu některých rodičů na celodenní výlet do Prahy. Děti byly nadšeny jak cestou vlakem, metrem i tramvají, tak hlavně Národním technickým muzeem.


22. února naše družstva opět vyrazila do terénu a prověřila své znalosti i schopnosti na Zimním závodě pionýrské všestrannosti v Oboře u Kaznějova. Na
pětikilometrové trase mladí hasiči třeba stříleli ze vzduchovky i foukačky, ošetřovali kamarády, poznávali květiny a zvířata i pracovali s mapou, dále také lezli na lanový žebřík a přelézali překážky. Družstvo mladších dětí skončilo na 9. místě a starší družstva obsadila 6. a 19. místo.

Jitka Holá

foto: na schodech (výlet do Prahy) – Jitka Holá, závody v Horní Bříze – Veronika Vorlíčková


Hasiči v době pandemie
Virus COVID-19 byl pro všechny složky IZS opravdovou zkouškou zdatnosti, která se nevyhnula ani našemu sboru. Vše začalo tím, že jsme byli nuceni ukončit veškeré plánované aktivity a museli se zaměřit na vybavení a akceschopnost naší zásahové jednotky v případě mimořádné události s výskytem nakažené osoby. Naštěstí se nám události ve spojitosti s koronavirem vyhnuly a my se mohli plnohodnotně věnovat preventivním opatřením. 

Ve spolupráci s naší obcí a Mikroregionem Radbuza jsme byli požádáni o dovoz dezinfekce z různých míst republiky. I přes nedostatek tohoto žádaného zboží se povedlo vedení obce Tlučná sehnat dezinfekci od firmy ČEPRO a.s. v Havlíčkově Brodě a v chemičce Lovochemie u Litoměřic. Celkově naše jednotka převezla 1 100 litrů dezinfekce Anti-COVID. Zde patří veliké poděkování firmě Saferoad Czech Republic s.r.o. za zapůjčení vozidla na přepravu ADR (přeprava nebezpečných látek), které jsme potřebovali při jedné z našich jízd. Veškerá dezinfekce byla po převozu dle pokynů obecního úřadu rozdělena a distribuována po institucích a prodejnách v obci. Následně jsme byli požádáni o zorganizování dvou výdejních dnů pro veřejnost, kdy si každá domácnost v naší obci mohla přijít do hasičské zbrojnice pro přidělenou část dezinfekce. 

Celkově tak členové jednotky hasičského sboru ve spojitosti s pandemií viru COVID-19 ujeli 909 km a odpracovali 142 hodin. 

Jan Bednář

foto: Jan Bednář

Žádné komentáře: