čtvrtek 15. září 2022

Co dělají hasiči v létě?


Poslední květnový den byla naše jednotka požádána jedním z obyvatelů o kontrolu plynové přípojky v ulici Československé armády, kde mělo docházet k úniku plynu. Situace se potvrdila, a proto byla na místo přivolána i jednotka profesionálních hasičů z Nýřan.

Červen se udál bez jediné ostré události. Vidět jste nás mohli na oslavách obce, kde jsme celý den prováděli statickou ukázku techniky. V odpoledních hodinách jsme pro děti vytvořili oblíbenou pěnu. V průběhu měsíce jsme se také věnovali výcviku a údržbě svěřené techniky.

Průběžně obnovujeme i výstroj všech členů jednotky. Všichni obdrželi pracovní stejnokroj PS II. a nová zásahová trička. Přibyly i speciální odlehčené přilby, které jsou využívány především u technických zásahů. Někteří členové jednotky mají nové zásahové přilby.

Prázdninové měsíce pro nás znamenají povětšinou více událostí, a ani letos tomu nebylo jinak. V červenci jsme zasahovali celkem čtyřikrát. Vyjížděli jsme k požáru lesa do Kamenného Újezdu, dále k požáru propanbutanové lahve u pouťového stánku v Nýřanech a k požáru popelnice v Palackého ulici v Tlučné. Byli jsme povoláni na likvidaci sršního hnízda u alergického občana. Dvakrát jsme zalévali lesopark a jednou jsme provedli nouzové zásobování užitkovou vodou. Při oslavách místních fotbalistů jsme byli přítomni jako zdravotní dozor.

V srpnu jsme vyjížděli k požáru pole s obilím u Líní. Na místo bylo vysláno hned několik dalších jednotek a zasažená plocha byla odhadem 2 ha. Podruhé jsme zasahovali opět u požáru pole u Myslinky. Byl zde rovnou vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a zasažená plocha i s malou částí lesa byla odhadem 1 000x500 m.

Následující týden jsme vyjeli k likvidaci smrku padlého na garáž V Rybníčkách. Další 2 události měly spojitost s prudkým deštěm dne 19. 8. Ve večerních hodinách jsme byli vysláni k odstraňování naplaveného bahna a vody do garáže na Hlavní ulici a druhý den k čerpání vody ze zatopeného sklepa v ulici Julia Fučíka. Dvakrát jsme asistovali při letním kině jako zdravotní dozor.

Obecním úřadem jsme byli požádáni o zalévání lesoparku a také jsme provedli nouzové zásobování užitkovou vodou.

Během psaní tohoto článku chybělo do konce prázdnin ještě deset dní, tak doufáme, že jste si zbytek prázdnin užili a nemuseli jste využít našich služeb.

Vojtěch Kolář

foto: členové jednotky

Žádné komentáře: