neděle 25. června 2023

Hasiči se rozhodně nenudí!

Výcvikový tábor (6) 

První polovina letošního roku nebyla bohatá na požární zásahy, nicméně se naši hasiči rozhodně nenudí. V uplynulém období letošního roku jsme zatím vyjížděli pouze ke čtyřem událostem, a to dvakrát k požáru, jednou na technickou pomoc a v posledním případě se jednalo o prověřovací cvičení jednotek PO okrsku Nýřansko.

Právě zmíněné prověřovací cvičení bylo zaměřené na akceschopnost a vybavenost nejen naší jednotky, ale všech okolních jednotek PO. Námětem cvičení byl požár budovy bývalé základní školy v obci Kamenný Újezd. Naše jednotka zde byla velitelem zásahu pověřena provedením průzkumu v silně zakouřeném suterénu budovy, s cílem vyhledávat pohřešované osoby a ohniska požáru za použití dýchací techniky. Tímto cvičením byl zahájen tzv. „Výcvikový tábor jednotek PO okrsku Nýřansko“, který proběhl ve dnech 9.–11. června 2023 v obci Rochlov.

Zahájení výcviku se neslo nejen v duchu uvedeného cvičení, ale i samotnou výstavbou vlastního tábora a vybudováním týlového zabezpečení pro všechny hasičské jednotky. V letošním roce se do našeho společného výcviku zapojili i členové Okresní odborné rady Ochrany obyvatelstva okresu Plzeň-sever, Záchranného týmu ČČK a družstva Ochrany obyvatelstva vybraných SDH. V rámci výcvikového tábora byla nacvičována činnost plošné evakuace obyvatelstva při vzniku mimořádné události velkého rozsahu, včetně zajištění nouzového ubytování, registrace obyvatel, poskytování předlékařské první pomoci a psychologické pomoci. Mezi další témata výcviku a školení jednotek PO byla zařazena například likvidace lesních požárů, řízení a usměrňování provozu na pozemních komunikacích, vymezení úkolů Technické služby u JPO, zkoušky čerpadel, doprava vody, zásobování požární vodou, spojení, úkoly jednotek PO v ochraně obyvatelstva dle Řádu výkonu služby, metodické listy Bojového řádu zaměřené na veškerá možná nebezpečí u mimořádných událostí a v neposlední řadě i Okrsková soutěž, kde jsme se umístili na třetím místě. Výše zmíněného výcvikového tábora se zúčastnily jednotky z SDH Líně, Blatnice, Nýřany, Heřmanova Huť, Lochousice, Rochlov, Tlučná, Vejprnice, Zbůch a Přehýšov.

Výcvikový tábor (2)Výcvikový tábor (5)

Výcvikový tábor (4)

Výcvikový tábor (1)Výcvikový tábor (7)

Mimo tento časově velmi náročný víkend absolvovala naše jednotka v tomto roce ještě několik dalších samostatných výcvikových cyklů, při kterých je plněn tzv. Výcvikový rok. Jedná se o povinná témata v souladu s Pokynem generálního ředitele, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO.

13. 2. 2023 prošla naše jednotka školením obsluhy a vyhodnocení elektronické detekce na úniky plynu. 19. 2. 2023 proběhl praktický výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu HZS PK na požární stanici Plzeň – Košutka. V březnu 2023 jsme absolvovali pravidelné školení všech řidičů naší jednotky.

Dále pak na požární stanici HZS Nýřany proběhlo pravidelné školení všech velitelů a na stanici HZS Plasy školení strojníků. Ve stejném měsíci byly dále proškoleny Obecné zásady při provádění jednotlivých bojových rozvinutí při hašení požárů. Duben 2023 byl věnován, v rámci výcviku, Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků a SDH obcí, dle kterého se naše jednotka musí řídit. Další odborná příprava proběhla v květnu 2023, kde hlavním tématem bylo osvojení práce s novým elektrickým lanovým navijákem umístěným na našem vozidle CAS 20 MAN. Hasiči si dále procvičili práci s jednotlivými agregáty, prověřili funkčnost a obsluhu čerpadel a vyzkoušeli si nový tzv. „D program“ určený pro hašení lesních požárů.

Jak sami vidíte, rozhodně se nenudíme a do konce roku nám toho ještě hodně zbývá.

Jan Čermák

Žádné komentáře: