úterý 27. června 2023

Tlučenští krokodýli bojovali na domácí půdě i v okolí

Memoriál Tlučná - nástup
Druhou květnovou neděli věnovali dobrovolní hasiči přípravám domácí soutěže v požárním útoku. Letos proběhl již 2. ročník obrozeného tlučenského memoriálu, nyní pod názvem O štít tlučenského krokodýla.

Po zahajovacím nástupu, který zaplnil celý dvůr hasičské zbrojnice, měli diváci možnost zhlédnout hned 11 požárních útoků v podání starších žáků. Ohromujících 23 družstev mladších dětí následně předvedlo své pokusy ihned po drobné úpravě trati. Suma sumárum se zúčastnilo 34 družstev mladých hasičů, soutěž tedy z časových důvodů probíhala pouze jednokolově. Před druhou hodinou odpoledne byli vyhlášeni vítězové a ostatní soutěžící převzali diplomy.

Memoriál Tlučná - mladší útokMemoriál Tlučná - starší družstvo útok

Vyhlášení výsledků dětských kategorií bylo spojeno se slavnostním nástupem dospělých družstev. Na rozdíl od mladých hasičů, dospělí sportovci prováděli netradiční požární útok. Tlučenský útok třeba nezačíná přípravou hadic na základně – závodníci hadice musí co nejrychleji smotat, předat si je mezi sebou a následně přímo na trati mezi požární motorovou stříkačkou a nástřikovou čárou vytvořit hadicové vedení. Proudaři zdolávají dvě různé překážky – jeden z nich proskakuje „oknem“ a protahuje svou hadici, zatímco ten druhý šplhá s hadicí na žebřík. Čas požárního útoku se měří od vyběhnutí hasičů k rozloženým hadicím až po sražení obou pivních sudů, které jsou připraveny namísto klasických terčů. Pro zpestření byla zařazena i tajná disciplína. Úkolem každého družstva bylo „nakýblovat“ co nejvíce vody z kádě do sudu, ovšem pomocí věder s děravými dny. Do odpolední části se zapojilo 9 družstev hasičů.

Během dne se na trati předvedlo celkem 43 hasičských družstev všech kategorií a bylo provedeno 61 různých startů. Sbor dobrovolných hasičů Tlučná reprezentovala 3 družstva mladších žáků, 2 družstva starších žáků, 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů.

Memoriál Tlučná - mladší družstvo

Velký zájem o naši soutěž působil radost i starost s organizací tak rozsáhlé akce. Celý den pak proběhl bez větších komplikací, počasí přálo, občerstvení šlo na dračku. Mezi naše hlavní úspěchy se pak zařadila prvenství dospělých domácích družstev v požárním útoku a stříbro starších žáků.

Memoriál Tlučná - starší družstvo

Zatímco duben patřil tréninkům a přípravám, v květnu se mladí hasiči každý víkend zúčastnili nějaké soutěže. Kromě domácí soutěže se kolektiv mladých hasičů věnoval hlavně soutěžím v požárním útoku a běhu s překážkami. Reprezentanti navštívili Memoriál Vendulky Fránové na stanici HZS Košutka, družstva se zúčastnila celostátní hry Plamen v Mrtníku a navštívili jsme i přebor jednotlivců v Manětíně.

Naše letošní hvězdy jsou Daniel Vild, který dobyl 1. místo v běhu na 60 m s překážkami a Markéta Špachmannová, která získala 3. místo na téže soutěži jako Daniel a k tomu ještě 4. místo v běhu na 100 m s překážkami.
Vild - běh Vild Manětín medaile

V červnu kolektiv čeká poslední soutěžní víkend, požární útoky v Horní Bělé a v Mrtníku, a především přípravy na tábor, který SDH Tlučná již tradičně pořádá ve spolupráci s SDH Ledce. V roce 2023 letní tábor proběhne opět ve Sportkempu Kralovice od 2. do 15. července.

Jitka Holá

Žádné komentáře: