středa 11. října 2023

Mladí hasiči se přes léto nenudili

hasičský tábor

Soutěžní část hry Plamen sezony 2022/2023 mladí hasiči zakončili dvoudenní soutěží, která se konala předposlední víkend v květnu na Brabcovně v Mrtníku. Naše dvě družstva (1 mladší a 1 starší) soutěžila hned v několika disciplínách, například ve štafetě 4x60 m, štafetě CTIF, požárním útoku CTIF, štafetě požárních dvojic nebo v požárním útoku. Disciplíny byly z časových důvodů rozdělené na sobotu a neděli. Ze soutěže si odvezli mladší 11. místo a starší 12. místo. Do konce školního roku jsme se stihli zúčastnit ještě dvou dalších soutěží v Horní Bělé a znova v Mrtníku, tentokrát jejich domácí sborové soutěže.

hasiči - ocenění
Hned další týden zazářili zejména Daniel Vild a Markéta Špachmannová v přeboru jednotlivců na 60 m s překážkami v Manětíně a obsadili medailové pozice. Na závěr sezony se starší družstvo složené z našich členů a mladých hasičů z Ledec zúčastnilo soutěžního víkendu v Horní Bělé a Mrtníku a předvedlo poslední pokusy požárních útoků, jelikož v dalším roce se představí v novém složení, zatímco někteří se stanou již instruktory.

Po úspěšně zakončené sezoně se mladí hasiči těšili na letní tábor, který každoročně pořádá náš sbor společně s SDH Ledce. První červencovou neděli vyrazili mladí hasiči na čtrnáctidenní dobrodružství do Kralovic, kde se tábor nacházel. Letos tábor nesl pirátskou tematiku a nejenže byli táborníci rozděleni do týmů, ale nesměla jim chybět ani týmová vlajka, kterou si sami vyrobili. Za celých čtrnáct dní si děti zahrály spoustu her, chodily na různé výlety v okolí Mariánské Týnice a za teplého počasí se mohly jít vykoupat na kralovické koupaliště. Jako každý rok nesměly chybět ani noční hlídky nebo letní kina. Do tábora za námi přijel také zdravotník, který dětem připravil ukázku vybavení a workshop. Další den měly děti možnost si zařádit v pěně na hašení, kterou nám v táboře připravili kralovičtí a kožlanští hasiči a večer zhlédly ohnivé vystoupení skupiny Ferrum Igni. V kralovické hasičárně, ve které měly děti domluvenou prohlídku, si také mohly vyzkoušet hašení z hasicího přístroje, nebo uniknout z mlhové místnosti. Poslední dny tábora děti zakončily diskotékou a divadlem Řimbaba. V pátek byl zapálen slavnostní oheň. 15. srpna se děti rozloučily a postupně odjely domů. Celý tábor strašně rychle utekl a my se těšíme na příští rok. Letní tábor proběhl za podpory MŠMT a jím poskytnuté dotace na letní tábory.


Adéla Vildová

Žádné komentáře: